engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
668 อ่าน

ชุดความรู้หมวด: บทสนทนารวมบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวข้องกับการทักทาย ซักถาม การตอบรับ การแสดงออกถึงความรูสึก ประโยคสนทนาแบบง่ายๆที่ใช้บ่อย