ออกแบบงานของคุณ

สร้างแบบฝึกหัดง่ายๆ ด้วยการออกแบบ

งานออกแบบแนะนำ: รวมสัตว์ 100 คำ
งานออกแบบแนะนำ: แมลงหลากหลาย
งานออกแบบแนะนำ: ลูกของสัตว์
งานออกแบบแนะนำ: พื้นฐาน ป.2 ชุดที่ 3 (O-Y)
งานออกแบบแนะนำ: พื้นฐาน ป.4 ชุดที่ 1 (A-D)
งานออกแบบแนะนำ: พื้นฐาน ป.4 ชุดที่ 2 (E-L)
...
Chad Active 2h ago
...
Chad
Hello, Rian
12.31
Hello, Chad
What's up?
12.35
...
Chad
Thanks
When is the deadline of the project we are working on ?
13.00
The deadline is about 2 months away
13.10
...
Chad
Ok, Thanks !
13.15
Today
Tomorrow
Add Task
General Settings
  • Enable Notifications
  • Signin with social media
  • Backup storage
  • SMS Alert
Notifications
  • Email Notifications
  • New Comments
  • Chat Messages
  • Project Updates
  • New Tasks