เคล็ดลับเก่งภาษาอังกฤษ


เห็นแล้ว 289 ครั้ง

คำศัพท์แนะนำ ฝึกทุกวันเก่งๆ

climb แปลว่า ปีน

climb
(ไคลม์)
ปีน


Latest Articles