engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ

ผลการค้นหา "สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ"
แสดงผล 1 รายการ เคยมีผู้ค้นหา 173 ครั้ง เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคำศัพท์แนะนำ ฝึกทุกวันเก่งๆ

doctor แปลว่า รักษา

doctor
(ดอคเทอะ)
รักษา