engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ

ดาวน์โหลดชุดคำศัพท์ #0049 เครื่องมือช่าง

ภาพประกอบศัพท์ 1 คอลัมน์
รหัสสินค้า: 56828474 15

ภาพประกอบศัพท์ 2 คอลัมน์
รหัสสินค้า: 51481196 3

ภาพประกอบศัพท์ 3 คอลัมน์
รหัสสินค้า: 24669923 9

ภาพประกอบศัพท์ 4 คอลัมน์
รหัสสินค้า: 58969532 7

แบบตารางมีภาพประกอบ
รหัสสินค้า: 94325548 12

แบบตารางมีเฉพาะคำศัพท์
รหัสสินค้า: 18229486 2

บัตรคำ P1
รหัสสินค้า: 79879465 2