engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ

ดาวน์โหลดชุดคำศัพท์ #0049 เครื่องมือช่าง

ภาพประกอบศัพท์ 1 คอลัมน์
รหัสสินค้า: 56828474 17
(ราคา 38 บาท)

ภาพประกอบศัพท์ 2 คอลัมน์
รหัสสินค้า: 51481196 4
(ราคา 39 บาท)

ภาพประกอบศัพท์ 3 คอลัมน์
รหัสสินค้า: 24669923 10
(ราคา 40 บาท)

ภาพประกอบศัพท์ 4 คอลัมน์
รหัสสินค้า: 58969532 7
(ราคา 41 บาท)

แบบตารางมีภาพประกอบ
รหัสสินค้า: 94325548 15
(ราคา 37 บาท)

แบบตารางมีเฉพาะคำศัพท์
รหัสสินค้า: 18229486 2
(ราคา 36 บาท)

รหัสสินค้า: 79879465 2
(ราคา 130 บาท)

เติมตัวอักษรด้านหน้าคำศัพท์
รหัสสินค้า: 92924599 1
(ราคา 70 บาท)

เติมสระของคำศัพท์ที่หายไป
รหัสสินค้า: 13991367 1
(ราคา 72 บาท)

เติมพยัญชนะของคำศัพท์ที่หายไป
รหัสสินค้า: 36363144 2
(ราคา 71 บาท)

เติมตัวอักษรที่หายไป
รหัสสินค้า: 48895587 1
(ราคา 30 บาท)

เลือกรูปภาพให้ตรงกับคำศัพท์
รหัสสินค้า: 38838313 1
(ราคา 70 บาท)