engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ

ดาวน์โหลดชุดคำศัพท์ #0054 ฤดูกาลและสภาพอากาศ

ภาพประกอบศัพท์ 2 คอลัมน์
รหัสสินค้า: 82128972 3

ภาพประกอบศัพท์ 1 คอลัมน์
รหัสสินค้า: 78541434 1

แบบตารางมีเฉพาะคำศัพท์
รหัสสินค้า: 83314884 3

แบบตารางมีภาพประกอบ
รหัสสินค้า: 69692547 4

ภาพประกอบศัพท์ 3 คอลัมน์
รหัสสินค้า: 33135239 0

ภาพประกอบศัพท์ 4 คอลัมน์
รหัสสินค้า: 66155834 1