engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ

ดาวน์โหลดชุดคำศัพท์ #0375 พื้นฐาน ป.3 ชุดที่ 1 (A-E)

ภาพประกอบศัพท์ 1 คอลัมน์
รหัสสินค้า: 91929924 103
(ราคา 26 บาท)

ภาพประกอบศัพท์ 2 คอลัมน์
รหัสสินค้า: 64463238 41
(ราคา 28 บาท)

ภาพประกอบศัพท์ 3 คอลัมน์
รหัสสินค้า: 51827875 37
(ราคา 30 บาท)

ภาพประกอบศัพท์ 4 คอลัมน์
รหัสสินค้า: 25841193 17
(ราคา 32 บาท)

แบบตารางมีภาพประกอบ
รหัสสินค้า: 81643395 115
(ราคา 24 บาท)

แบบตารางมีเฉพาะคำศัพท์
รหัสสินค้า: 34289361 37
(ราคา 23 บาท)

รหัสสินค้า: 86938953 9
(ราคา 130 บาท)

รหัสสินค้า: 98812289 5
(ราคา 132 บาท)

รหัสสินค้า: 42456945 9
(ราคา 134 บาท)

รหัสสินค้า: 73928486 13
(ราคา 136 บาท)

รหัสสินค้า: 69563737 2
(ราคา 138 บาท)

เติมตัวอักษรด้านหน้าคำศัพท์
รหัสสินค้า: 56877265 1
(ราคา 80 บาท)

เติมตัวอักษรด้านหลังคำศัพท์
รหัสสินค้า: 13967979 1
(ราคา 81 บาท)

เติมตัวอักษรด้านหน้าและด้านหลังคำศัพท์
รหัสสินค้า: 44392442 1
(ราคา 82 บาท)

เรียงตัวอักษรใหม่ให้เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
รหัสสินค้า: 15293485 0
(ราคา 40 บาท)

คัดคำศัพท์ตามรอยประ
รหัสสินค้า: 44142169 0
(ราคา 60 บาท)

เติมตัวอักษรในช่องว่างให้ถูกต้อง
รหัสสินค้า: 35469123 1
(ราคา 60 บาท)

รหัสสินค้า: 94327167 0
(ราคา 65 บาท)