engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
เลือกดาวน์โหลดไฟล์ PDF คำศัพท์ ชุดที่ 0648
ภาพประกอบศัพท์ 1 คอลัมน์
รหัสสินค้า 47141415 3

ภาพประกอบศัพท์ 2 คอลัมน์
รหัสสินค้า 38547999 0

ภาพประกอบศัพท์ 3 คอลัมน์
รหัสสินค้า 32932759 0

ภาพประกอบศัพท์ 4 คอลัมน์
รหัสสินค้า 43573764 0

แบบตารางมีภาพประกอบ
รหัสสินค้า 87254591 0

แบบตารางมีเฉพาะคำศัพท์
รหัสสินค้า 38738545 0