engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ

ดาวน์โหลดชุดคำศัพท์ #0381 พื้นฐาน ป.6 ชุดที่ 4 (O-W)

ภาพประกอบศัพท์ 1 คอลัมน์
รหัสสินค้า: 78279129 4
(ราคา 42 บาท)

ภาพประกอบศัพท์ 2 คอลัมน์
รหัสสินค้า: 32354121 2
(ราคา 43 บาท)

ภาพประกอบศัพท์ 3 คอลัมน์
รหัสสินค้า: 34653615 1
(ราคา 44 บาท)

ภาพประกอบศัพท์ 4 คอลัมน์
รหัสสินค้า: 22521317 0
(ราคา 45 บาท)

แบบตารางมีภาพประกอบ
รหัสสินค้า: 36299355 6
(ราคา 41 บาท)

แบบตารางมีเฉพาะคำศัพท์
รหัสสินค้า: 21827444 5
(ราคา 40 บาท)

รหัสสินค้า: 44162129 1
(ราคา 180 บาท)

เติมตัวอักษรด้านหน้าคำศัพท์
รหัสสินค้า: 74292666 0
(ราคา 80 บาท)

เติมตัวอักษรด้านหลังคำศัพท์
รหัสสินค้า: 19124595 0
(ราคา 81 บาท)

เติมตัวอักษรด้านหน้าและด้านหลังคำศัพท์
รหัสสินค้า: 89798338 0
(ราคา 82 บาท)

เติมพยัญชนะของคำศัพท์ที่หายไป
รหัสสินค้า: 87892485 0
(ราคา 83 บาท)

เติมสระของคำศัพท์ที่หายไป
รหัสสินค้า: 34664156 0
(ราคา 83 บาท)

เรียงตัวอักษรใหม่ให้เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
รหัสสินค้า: 88355384 0
(ราคา 58 บาท)

คัดคำศัพท์ตามรอยประ
รหัสสินค้า: 53836935 0
(ราคา 92 บาท)

เติมตัวอักษรในช่องว่างให้ถูกต้อง
รหัสสินค้า: 53215413 0
(ราคา 82 บาท)

รหัสสินค้า: 38995283 0
(ราคา 80 บาท)