engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ

หมวดคำศัพท์


เห็นแล้ว 106,170 ครั้ง

       ชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษนี้ประกอบไปด้วย คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานทั่วไป แยกประเภทของคำศัพท์เพื่อสะดวกต่อการค้นหา เราได้จัดรูปแบบการใช้งานโดยแบ่งชุดคำศัพท์ออกเป็นหมวดหมู่ใหญ่ และหมวดหมู่ย่อยอีกมากมาย ทุกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ นั้นได้แทรกรูปภาพประกอบ มีเสียงอ่าน และคำแปล จัดเตรียมไว้เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการหาชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษจาก dictionary ค่ะ

แสดงผลหน้าที่ 3 พบ 43-63 จาก 131

11,584 อ่าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเรื่องการเงิน และการธนาคาร


คำศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกการทำธุรกรรมทางการเงิน การเบิก จ่าย ถ่ายโอน ทางธนาคาร และศัพท์ทางบัญชี
อ่านบทความ

2,772 อ่าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับรายการแสดงและความบันเทิง


คำศัพท์อังกฤษเรียกสื่อต่างๆที่ให้ความบันเทิงเริงใจความสนุกสนาน และการผ่อนคลาย ในรูปแบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเรา
อ่านบทความ

12,522 อ่าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประวัติและข้อมูลส่วนตัว


คำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบง่าย ที่เกี่ยวข้องกับประวัติและเรื่องราวส่วนตัวของเรา ศัพท์พื้นฐานที่นำไปใช้ในรูปประโยค
อ่านบทความ

1,487 อ่าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสัตว์ต่างๆสำหรับนักเรียนชั้น ป.3


ชุดคำศัพท์ในหมวดสัตว์สำหรับชั้น ป.3 ประกอบด้วยคำศัพท์ชื่อหลายประเภท ทบทวนการอ่านสะกดคำจากชุดคำศัพท์นี้ค่ะ
อ่านบทความ

1,433 อ่าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสัตว์ต่างๆสำหรับนักเรียนชั้น ป.2


คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรียกชื่อสัตว์ประเภทต่างๆสำหรับนักเรียนชั้น ป.2 คำศัพท์พื้นฐานที่ต้องเรียนรู้ในเบื้องต้น
อ่านบทความ

2,613 อ่าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสัตว์ต่างๆสำหรับนักเรียนชั้น ป.1


ชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกชื่อของสัตว์ประเภทต่างๆ สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 ที่ต้องเรียนรู้ แปลไทยพร้อมเสียงประกอบ
อ่านบทความ

3,053 อ่าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสัตว์ต่างๆสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล


ชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดสัตว์สำหรับชั้นอนุบาล ประกอบด้วยคำศัพท์แบบสั้นพยัญชนะ 3 ตัวเพื่อฝึกการเรียนรู้เบื้องต้น
อ่านบทความ

4,092 อ่าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับชั้นอนุบาล พยัญชนะ 3 ตัว มี u เป็นสระ


รวมชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษฝึกอ่านแบบง่ายสำหรับเด็กเล็ก "ด้วยศัพท์ 3 ตัวอักษรโดยมีตัว u เป็นสระ" อยู่ระหว่างศัพท์
อ่านบทความ

3,762 อ่าน

คำศัพท์อังกฤษสำหรับชั้นอนุบาลพยัญชนะ 3 ตัว มี o เป็นสระ


รวมชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฝึกอ่านแบบง่ายสำหรับเด็กเล็ก "ด้วยศัพท์ 3 ตัวอักษรโดยมีตัว o เป็นสระ" ของคำศัพท์
อ่านบทความ

2,673 อ่าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับชั้นอนุบาลพยัญชนะ 3 ตัว มี i เป็นสระ


รวมชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฝึกอ่านแบบง่ายสำหรับเด็กเล็ก "ด้วยศัพท์ 3 ตัวอักษรโดยมีตัว a เป็นสระ" ของคำศัพท์
อ่านบทความ

4,825 อ่าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับอนุบาล พยัญชนะ 3 ตัว มี e เป็นสระ


รวมชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฝึกอ่านแบบง่ายสำหรับเด็กเล็ก "ด้วยศัพท์ 3 ตัวอักษรโดยมีตัว e เป็นสระ" ของคำศัพท์
อ่านบทความ

10,248 อ่าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับอนุบาล พยัญชนะ 3 ตัว มี a เป็นสระ


รวมชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฝึกอ่านแบบง่ายสำหรับเด็กเล็ก "ด้วยศัพท์ 3 ตัวอักษรโดยมีตัว a เป็นสระ" ของคำศัพท์
อ่านบทความ

3,694 อ่าน

ชื่อจังหวัดของประเทศไทย เขียนสะกดคำเป็นภาษาอังกฤษ


ชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกชื่อจังหวัดต่างๆของประเทศไทย เขียนสะกดคำเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านและความหมาย
อ่านบทความ

1,158 อ่าน

คำศัพท์เรียกชื่อประเทศต่างๆในทวีปเอเชียเป็นภาษาอังกฤษ


รวมคำศัพท์ ชื่อของประเทศต่างๆที่อยู่ในทวีปเอเชียเขียนสะกดคำเป็นภาษาอังกฤษ ศัพท์อังกฤษประกอบเสียงอ่านค่ะ
อ่านบทความ

1,929 อ่าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับทวีปต่างๆและบริเวณที่เกี่ยวข้อง


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียกชื่อทวีปที่อยู่บนโลกรวมถึงอาณาบริเวณต่างๆที่เกียวข้องกับทวีป ศัพท์อังกฤษแปลไทยพร้อมเสียงค่ะ
อ่านบทความ

6,113 อ่าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียกชื่อแร่ธาตุและทรัพยากรธรรมชาติ


ศัพท์อังกฤษ เรียกชื่อเกี่ยวกับแร่ธาตุและทรัพยากรทางธรรมชาติ คำศัพท์และความหมาย มีเสียงประกอบคำศัพท์ ที่นีค่ะ
อ่านบทความ

13,974 อ่าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับปลาประเภทต่างๆ ที่อยู่ในน้ำ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียกชื่อเกี่ยวกับปลา ประเภทต่างๆที่อาศัยอยู่ในน้ำ ปลามีเกล็ดและไม่มีเกล็ด ที่นี่ศัพท์อังกฤษแปลไทย
อ่านบทความ

11,065 อ่าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทีเกี่ยวข้องกับอาชีพของคุณหมอและแพทย์


ศัพท์อังกฤษที่เกี่ยวกับ สาขาการประกอบอาชีพของหมอ และบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ เครื่องมือ และศัพท์ทางการแพทย์
อ่านบทความ

13,750 อ่าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกชื่อยา และประเภทยารักษาโรคทั่วไป


ศัพท์อังกฤษเกี่ยวกับชื่อยารักษาโรคทั่วไป ประเภท และลักษณะของยา ที่เรารับประทานเพื่อบรรเทาและรักษาอาการเจ็บป่วย
อ่านบทความ

4,540 อ่าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งของ เครื่องใช้ ในโรงพยาบาล


คำศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกชื่ออุปกรณ์ เครื่องใช้ สิ่งของต่างๆ ที่อยู่ในโรงพยาบาล คำศัพท์อังกฤษแปลไทย พร้อมเสียงประกอบค่ะ
อ่านบทความ

4,397 อ่าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของใช้ และเครื่องใช้ อุปกรณ์ในห้องน้ำ


ศัพท์อังกฤษเรียกชื่อ สิ่งของ เครื่องใช้ ของใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ของใช้ส่วนตัวที่บ้านของเรา
อ่านบทความ

  ชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษนี้ จะทำให้ผู้ที่รักในภาษาอังกฤษสามารถท่องจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้เพิ่มมากขึ้นและช่วยประหยัดเวลาในการค้นหา ซึ่งการรู้ความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษนั้น จำเป็นมากสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เมื่อรู้คำศัพท์มาก ก็จะสามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจค่ะ