engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ

หมวดคำศัพท์


เห็นแล้ว 114,616 ครั้ง

       ชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษนี้ประกอบไปด้วย คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานทั่วไป แยกประเภทของคำศัพท์เพื่อสะดวกต่อการค้นหา เราได้จัดรูปแบบการใช้งานโดยแบ่งชุดคำศัพท์ออกเป็นหมวดหมู่ใหญ่ และหมวดหมู่ย่อยอีกมากมาย ทุกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ นั้นได้แทรกรูปภาพประกอบ มีเสียงอ่าน และคำแปล จัดเตรียมไว้เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการหาชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษจาก dictionary ค่ะ

แสดงผลหน้าที่ 3 พบ 43-63 จาก 131

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเรื่องการเงิน และการธนาคาร


คำศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกการทำธุรกรรมทางการเงิน การเบิก จ่าย ถ่ายโอน ทางธนาคาร และศัพท์ทางบัญชี

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับรายการแสดงและความบันเทิง


คำศัพท์อังกฤษเรียกสื่อต่างๆที่ให้ความบันเทิงเริงใจความสนุกสนาน และการผ่อนคลาย ในรูปแบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเรา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประวัติและข้อมูลส่วนตัว


คำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบง่าย ที่เกี่ยวข้องกับประวัติและเรื่องราวส่วนตัวของเรา ศัพท์พื้นฐานที่นำไปใช้ในรูปประโยค

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสัตว์ต่างๆสำหรับนักเรียนชั้น ป.3


ชุดคำศัพท์ในหมวดสัตว์สำหรับชั้น ป.3 ประกอบด้วยคำศัพท์ชื่อหลายประเภท ทบทวนการอ่านสะกดคำจากชุดคำศัพท์นี้ค่ะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสัตว์ต่างๆสำหรับนักเรียนชั้น ป.2


คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรียกชื่อสัตว์ประเภทต่างๆสำหรับนักเรียนชั้น ป.2 คำศัพท์พื้นฐานที่ต้องเรียนรู้ในเบื้องต้น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสัตว์ต่างๆสำหรับนักเรียนชั้น ป.1


ชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกชื่อของสัตว์ประเภทต่างๆ สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 ที่ต้องเรียนรู้ แปลไทยพร้อมเสียงประกอบ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสัตว์ต่างๆสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล


ชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดสัตว์สำหรับชั้นอนุบาล ประกอบด้วยคำศัพท์แบบสั้นพยัญชนะ 3 ตัวเพื่อฝึกการเรียนรู้เบื้องต้น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับชั้นอนุบาล พยัญชนะ 3 ตัว มี u เป็นสระ


รวมชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษฝึกอ่านแบบง่ายสำหรับเด็กเล็ก "ด้วยศัพท์ 3 ตัวอักษรโดยมีตัว u เป็นสระ" อยู่ระหว่างศัพท์

คำศัพท์อังกฤษสำหรับชั้นอนุบาลพยัญชนะ 3 ตัว มี o เป็นสระ


รวมชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฝึกอ่านแบบง่ายสำหรับเด็กเล็ก "ด้วยศัพท์ 3 ตัวอักษรโดยมีตัว o เป็นสระ" ของคำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับชั้นอนุบาลพยัญชนะ 3 ตัว มี i เป็นสระ


รวมชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฝึกอ่านแบบง่ายสำหรับเด็กเล็ก "ด้วยศัพท์ 3 ตัวอักษรโดยมีตัว a เป็นสระ" ของคำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับอนุบาล พยัญชนะ 3 ตัว มี e เป็นสระ


รวมชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฝึกอ่านแบบง่ายสำหรับเด็กเล็ก "ด้วยศัพท์ 3 ตัวอักษรโดยมีตัว e เป็นสระ" ของคำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับอนุบาล พยัญชนะ 3 ตัว มี a เป็นสระ


รวมชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฝึกอ่านแบบง่ายสำหรับเด็กเล็ก "ด้วยศัพท์ 3 ตัวอักษรโดยมีตัว a เป็นสระ" ของคำศัพท์

ชื่อจังหวัดของประเทศไทย เขียนสะกดคำเป็นภาษาอังกฤษ


ชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกชื่อจังหวัดต่างๆของประเทศไทย เขียนสะกดคำเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านและความหมาย

คำศัพท์เรียกชื่อประเทศต่างๆในทวีปเอเชียเป็นภาษาอังกฤษ


รวมคำศัพท์ ชื่อของประเทศต่างๆที่อยู่ในทวีปเอเชียเขียนสะกดคำเป็นภาษาอังกฤษ ศัพท์อังกฤษประกอบเสียงอ่านค่ะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับทวีปต่างๆและบริเวณที่เกี่ยวข้อง


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียกชื่อทวีปที่อยู่บนโลกรวมถึงอาณาบริเวณต่างๆที่เกียวข้องกับทวีป ศัพท์อังกฤษแปลไทยพร้อมเสียงค่ะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียกชื่อแร่ธาตุและทรัพยากรธรรมชาติ


ศัพท์อังกฤษ เรียกชื่อเกี่ยวกับแร่ธาตุและทรัพยากรทางธรรมชาติ คำศัพท์และความหมาย มีเสียงประกอบคำศัพท์ ที่นีค่ะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับปลาประเภทต่างๆ ที่อยู่ในน้ำ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียกชื่อเกี่ยวกับปลา ประเภทต่างๆที่อาศัยอยู่ในน้ำ ปลามีเกล็ดและไม่มีเกล็ด ที่นี่ศัพท์อังกฤษแปลไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทีเกี่ยวข้องกับอาชีพของคุณหมอและแพทย์


ศัพท์อังกฤษที่เกี่ยวกับ สาขาการประกอบอาชีพของหมอ และบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ เครื่องมือ และศัพท์ทางการแพทย์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกชื่อยา และประเภทยารักษาโรคทั่วไป


ศัพท์อังกฤษเกี่ยวกับชื่อยารักษาโรคทั่วไป ประเภท และลักษณะของยา ที่เรารับประทานเพื่อบรรเทาและรักษาอาการเจ็บป่วย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งของ เครื่องใช้ ในโรงพยาบาล


คำศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกชื่ออุปกรณ์ เครื่องใช้ สิ่งของต่างๆ ที่อยู่ในโรงพยาบาล คำศัพท์อังกฤษแปลไทย พร้อมเสียงประกอบค่ะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของใช้ และเครื่องใช้ อุปกรณ์ในห้องน้ำ


ศัพท์อังกฤษเรียกชื่อ สิ่งของ เครื่องใช้ ของใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ของใช้ส่วนตัวที่บ้านของเรา

  ชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษนี้ จะทำให้ผู้ที่รักในภาษาอังกฤษสามารถท่องจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้เพิ่มมากขึ้นและช่วยประหยัดเวลาในการค้นหา ซึ่งการรู้ความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษนั้น จำเป็นมากสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เมื่อรู้คำศัพท์มาก ก็จะสามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจค่ะ