engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ

หมวดคำศัพท์


เห็นแล้ว 106,171 ครั้ง

       ชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษนี้ประกอบไปด้วย คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานทั่วไป แยกประเภทของคำศัพท์เพื่อสะดวกต่อการค้นหา เราได้จัดรูปแบบการใช้งานโดยแบ่งชุดคำศัพท์ออกเป็นหมวดหมู่ใหญ่ และหมวดหมู่ย่อยอีกมากมาย ทุกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ นั้นได้แทรกรูปภาพประกอบ มีเสียงอ่าน และคำแปล จัดเตรียมไว้เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการหาชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษจาก dictionary ค่ะ

แสดงผลหน้าที่ 4 พบ 64-84 จาก 131

9,916 อ่าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของใช้ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ทำกับข้าวในห้องครัว


ศัพท์อังกฤษเรียกชื่อ อุปกรณ์ เครื่องใช้ เครื่องครัว สำหรับการประกอบอาหารที่อยู่ ในห้องครัวของเรา คำศัพท์ประกอบภาพ
อ่านบทความ

5,409 อ่าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียกชื่อเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ และการหาค่าของจำนวน


คำศัพท์อังกฤษเรียกสัญลักษณ์ วิธีการ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เครื่องหมายต่างๆที่เรารู้จักเรียกอย่างไรในภาษาอังกฤษ ดูจากที่นี่ค่ะ
อ่านบทความ

43,403 อ่าน

215 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับชั้นอนุบาลและ เด็กเล็ก


คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานประกอบภาพ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล เด็กเล็ก เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
อ่านบทความ

6,586 อ่าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับต้นไม้ และพืชพรรณทางธรรมชาติ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียกชื่อประเภทของพืชพรรณทางธรรมชาติ และต้นไม้ที่เรารู้จักกันโดยทั่วไป ตามบ้านเรือน และสถานที่ต่างๆ
อ่านบทความ

9,455 อ่าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียกส่วนประกอบที่อยู่ในพืช และต้นไม้ต่างๆ


คำศัพภาษาอังกฤษ เรียกชื่อส่วนต่างๆที่อยู่ในพืชและต้นไม้ ทั้งภายในและภายนอกที่เรารู้จัก รวมทั้งองค์ประกอบของพืชที่เกี่ยวข้อง
อ่านบทความ

12,148 อ่าน

ชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสัตว์ประเภท "นก" (bird)


คำศัพท์เรียกชื่อนกทุกประเภท ทั้งตัวเล็ก ตัวใหญ่ ที่พบได้ในประเทศไทยของเรา และต่างประเทศ คำศัพท์พร้อมความหมาย ที่นี่ค่ะ
อ่านบทความ

20,840 อ่าน

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือในการก่อสร้าง


ศัพท์อังกฤษ สำหรับเรียกชื่อสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง งานก่อสร้างทุกปะเภท ทั้งที่เป็นบุคคล อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องทุ่นแรง
อ่านบทความ

6,985 อ่าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเครื่องใช้ และอุปกรณ์ในสำนักงาน


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ใช้เรียกเกี่ยวกับเครื่องใช้ ของใช้ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานสำนักงาน หรื่อที่อยู่ในที่ทำงานทั่วไป
อ่านบทความ

27,513 อ่าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียกชื่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่อยู่รอบตัว


ศัพท์อังกฤษ เรียกชื่อสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา โดยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ที่มีหลากหลายลักษณะ คำศัพท์และความหมายที่นี่ค่ะ
อ่านบทความ

9,900 อ่าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกชื่อ เครื่องมือ และอุปกรณ์การเกษตร


ศัพท์อังกฤษใช้เรียก เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก และเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ในการทำงานด้านเกษตรกรรม
อ่านบทความ

6,314 อ่าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกของเล่นสำหรับเด็ก ประเภทต่างๆ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้สำหรับเรียกชื่อ สิ่งของ เครื่องเล่น เครื่องบันเทิง ที่ช่วยสร้างจินตนาการให้กับเด็ก ศัพท์พร้อมความหมาย
อ่านบทความ

5,735 อ่าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่มีความหมายแปลว่า บ้าน และที่อยู่อาศัย


ศัพท์อังกฤษเรียกสิ่งปลูกสร้าง ที่มีทั้งขนาดเล็กและใหญ่ซึ่งมีความหมายแปลว่า "บ้าน" และที่อาศัยของคนเรา
อ่านบทความ

3,271 อ่าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับที่พักอาศัย และที่อยู่ในรูปแบบต่างๆ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับเรียกชื่อบ้าน ที่พัก ที่อยู่อาศัย ที่พักผ่อน ขนาดต่างๆบริเวณด้านนอก ที่เรารู้จัก
อ่านบทความ

10,475 อ่าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับส่วนประกอบภายในและภายนอกของรถ


ศัพท์อังกฤษใช้เรียกส่วนประกอบของรถประเภทต่างๆ ทั้งส่วนภายในเครื่องยนต์และภายนอก สิ่งที่ทำให้รถนั้นขับเคลื่อนไปได้
อ่านบทความ

10,106 อ่าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ รูปร่าง รูปทรงทางเรขาคณิต


คำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้เรียกลักษณะภายนอก บ่งบอกเป็นรูปร่าง รูปทรงต่างๆทางเรขาคณิต มีรูปภาพประกอบเพิ่มความเข้าใจด้วยค่ะ
อ่านบทความ

6,444 อ่าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับการบอกตำแหน่ง ที่ตั้ง ที่อยู่


คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บอกตำแหน่ง ที่ตั้ง รวมทั้งที่อยู่ของสิ่งต่างๆ ว่าอยู่ตรงที่ใดบ้าง ศัพท์ที่เราคุ้นเคยและใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
อ่านบทความ

6,120 อ่าน

12 คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับการบอกทิศทาง และภาค


คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้เรียกทิศทางที่อยู่ด้านต่างๆ ศัพท์ทั้ง 4 ทิศหลักที่เรารู้จัก สะกดคำพร้อมความหมายมาทบทวนได้ที่นี่ค่ะ
อ่านบทความ

5,935 อ่าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียกชื่อเครื่องดนตรีสากลประเภทต่างๆ


รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้เรียกเครื่องดนตรีสากล ประเภทต่างๆทั้งเครื่องดีด สี ตี เป่า คำศัพท์พร้อมความหมาย
อ่านบทความ

6,768 อ่าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกชื่อห้อง และสถานที่ต่างๆที่อยู่ในโรงเรียน


ศัพท์อังกฤษเรียกชื่อห้องเรียนและสถานที่โดยรอบ รวมถึงแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนของเรา ที่คุ้นเคยและรู้จัก ศัพท์อังกฤษแปลไทย
อ่านบทความ

14,175 อ่าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับห้องต่างๆ ที่อยู่ในบ้านของเรา


ศัพท์ภาษาอังกฤษใช้เรียกชื่อห้องต่างที่อยู่ภายในและภายนอกบ้านของเรา คำศัพท์ที่เราคุ้นเคย มาทบทวนกันนะคะ
อ่านบทความ

5,871 อ่าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้บอกเวลา ระยะเวลาและช่วงเวลาต่างๆ


ศัพท์อังกฤษใช้บอกเวลาในช่วงต่างๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ระยะเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมไว้ที่นี่ คำศัพท์พร้อมความหมาย
อ่านบทความ

  ชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษนี้ จะทำให้ผู้ที่รักในภาษาอังกฤษสามารถท่องจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้เพิ่มมากขึ้นและช่วยประหยัดเวลาในการค้นหา ซึ่งการรู้ความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษนั้น จำเป็นมากสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เมื่อรู้คำศัพท์มาก ก็จะสามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจค่ะ