engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
  • เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • เช็คสถานะการสังซื้อ

สำนวนการกระทำเป็นภาษาอังกฤษ

สำนวนการกระทำเป็นภาษาอังกฤษ

การที่คนเรามีการเคลื่อนไหวร่างกายโดยการรู้สำนึก อยู่ภายใต้การควบคุมของจิตใจและไม่มีใครมาบังคับเรานั้น เรียกว่า การกระทำ (action) ทั้งนี้การกระทำสิ่งใด จะดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของแต่ละบุคคลด้วยนะ ในภาษาไทยของเราก็มีสำนวนที่ใช้เปรียบเทียบการกระทำของบุคลที่เราคุ้นเคยกัน เช่น ดินพอกหางหมู , ตีตนไปก่อนไข้

ในภาษาอังกฤษก็มีสำนวนเกี่ยวกับการกระทำด้วยเช่นกัน ซึ่งคำศัพท์หรือประโยคนั้น ก็ไม่ได้มีความหมายตรงตามตัวเช่นเดียวกันกับสำนวนไทยของเรานี่ล่ะค่ะ และสำนวนการกระทำเป็นภาษาอังกฤษ ที่พี่จะนำมายกตัวอย่างนี้ ก็จะเป็นการเปรียบเทียบการกระทำของบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้องกับเวลา การทำงาน หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตดังตัวอย่างประโยค เช่น On one's (own) head be it. หมายถึง การที่เรานั้นจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองนั่นเอง

เมื่อเราจะนำสำนวนการกระทำเป็นภาษาอังกฤษมาใช้ต้องเลือกให้ถูกต้องด้วยนะคะ เมื่อพร้อมกันแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ


สำนวนการกระทำเป็นภาษาอังกฤษ


Q:
be at each other's throats.
(บี แอท อีช เอาเทอส์ โธรทส์)

ทำให้กลัว(ด้วยการกระทำหรือคำพูด)

Q:
bring something into action.
(บริง ซัมทิง อินทู แอคเชิน)

ทำให้เริ่มทำงาน

Q:
call something into action.
(คอล ซัมทิง อินทู แอคเชิน)

เรียกร้องให้เริ่มหรือทำบางสิ่ง

Q:
have a right to do.
(แฮฟว อะ ไรท์ ทู ดู)

มีสิทธิ์ในการกระทำบางสิ่ง

Q:
instrumental in doing something.
(อินสทรูเมนทอล อิน ดูอิง ซัมทิง)

มีบทบาทสำคัญในการทำบางสิ่ง

Q:
Jump on the bandwagon.
(จัมพ์ ออน เดอะ แบนด์วากอน)

เลียนแบบการกระทำที่ประสบความสำเร็จ

Q:
lend a hand with.
(เลนด์ อะ แฮนด์ วิธ)

ช่วยเหลือด้วย(วิธีหรือการกระทำ)

Q:
On one's (own) head be it.
(ออน วันส์ (โอน) เฮท บี อิท)

ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตน

Q:
one for the record (books).
(วัน ฟอ เรคคอด (บุคสฺ))

การปฏิบัติการกระทำหรือพฤติกรรมทำลายสถิติ

Q:
one in the eye for.
(วัน อิน ดิ อาย ฟอ)

ผลหรือการกระทำที่เป็นสิ่งแทนความพ่ายแพ้หรือความผิดหวังของบางคน

Q:
piece of the action.
(พีซ ออฟ ดิ แอคเชิน)

มีส่วนร่วมในโครงการ

Q:
Spike someone's guns.
(สไปค์ ซัมวันส์ กันส์)

หยับยั้งการกระทำของคนอื่นไม่ให้สำเร็จการเริ่มต้นที่ดี เหมือนงานนั้นเสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง
คำสอน

ข้อคิด
Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...