สำนวนการกระทำเป็นภาษาอังกฤษ

สำนวนการกระทำเป็นภาษาอังกฤษ

        การที่คนเรามีการเคลื่อนไหวร่างกายโดยการรู้สำนึก อยู่ภายใต้การควบคุมของจิตใจและไม่มีใครมาบังคับเรานั้น เรียกว่า   การกระทำ (action) ทั้งนี้การกระทำสิ่งใด จะดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของแต่ละบุคคลด้วยนะ ในภาษาไทยของเราก็มีสำนวนที่ใช้เปรียบเทียบการกระทำของบุคลที่เราคุ้นเคยกัน เช่น ดินพอกหางหมู , ตีตนไปก่อนไข้ 

        ในภาษาอังกฤษก็มีสำนวนเกี่ยวกับการกระทำด้วยเช่นกัน ซึ่งคำศัพท์หรือประโยคนั้น ก็ไม่ได้มีความหมายตรงตามตัวเช่นเดียวกันกับสำนวนไทยของเรานี่ล่ะค่ะ และสำนวนการกระทำเป็นภาษาอังกฤษ ที่พี่จะนำมายกตัวอย่างนี้ ก็จะเป็นการเปรียบเทียบการกระทำของบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้องกับเวลา การทำงาน หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตดังตัวอย่างประโยค เช่น On one's (own) head be it. หมายถึง การที่เรานั้นจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองนั่นเอง

        เมื่อเราจะนำสำนวนการกระทำเป็นภาษาอังกฤษมาใช้ต้องเลือกให้ถูกต้องด้วยนะคะ เมื่อพร้อมกันแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ


 สำนวนการกระทำเป็นภาษาอังกฤษ
เมื่อเราได้รู้จักกับสำนวนการกระทำแล้ว เรามาดูกันว่า ในสำนวนนั้นมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง


คำศัพท์ที่มีในสำนวนการกระทำการเริ่มต้นที่ดี เหมือนงานนั้นเสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง
คำสอน

ข้อคิด