engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
  • เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • เช็คสถานะการสังซื้อ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีพยัญชนะขึ้นต้นด้วย


เห็นแล้ว 4,555 ครั้ง

    บทเรียนนี้ได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีพยัญชนะต้นของคำศัพท์ เขียนเหมือนกันหรือซ้ำกัน ถ้าเรียกในความหมายไทยก็คือคำซ้ำนั่นเองค่ะ เราได้แยกประเภทของคำศัพท์ออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆตามชนิดของคำศัพท์นั้น เพื่อให้ท่านได้เห็นว่า มีพยัญชนะต้นเหมือนกันทุกคำ แต่เป็นคนละคำศัพท์ ต่างความหมายกันอีกด้วย ซึ่งคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีคำขึ้นต้น เหมือนกันนั้น มีอยู่มากมาย บางคำเราก็ไม่ค่อยคุ้นกันเท่าใดนัก ถ้ามีการจัดหมวดหมู่ไว้แล้ว ยิ่งประหยัดเวลาในการค้นหาเป็นอย่างมากด้วยค่ะ  

แสดงผลหน้าที่ พบ 1-10 จาก 10  

คำศัพท์แนะนำ ฝึกทุกวันเก่งๆ

rickshaw แปลว่า รถลาก

rickshaw
(ริคชอ)
รถลาก