engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีพยัญชนะขึ้นต้นด้วย


เห็นแล้ว 6,659 ครั้ง

    บทเรียนนี้ได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีพยัญชนะต้นของคำศัพท์ เขียนเหมือนกันหรือซ้ำกัน ถ้าเรียกในความหมายไทยก็คือคำซ้ำนั่นเองค่ะ เราได้แยกประเภทของคำศัพท์ออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆตามชนิดของคำศัพท์นั้น เพื่อให้ท่านได้เห็นว่า มีพยัญชนะต้นเหมือนกันทุกคำ แต่เป็นคนละคำศัพท์ ต่างความหมายกันอีกด้วย ซึ่งคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีคำขึ้นต้น เหมือนกันนั้น มีอยู่มากมาย บางคำเราก็ไม่ค่อยคุ้นกันเท่าใดนัก ถ้ามีการจัดหมวดหมู่ไว้แล้ว ยิ่งประหยัดเวลาในการค้นหาเป็นอย่างมากด้วยค่ะ  

แสดงผลหน้าที่ พบ 1-11 จาก 11

ฝึกอ่านสะกดคำที่มี "air" เขียนสะกดคำขึ้นต้นในคำศัพท์ภาษาอังกฤษ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่มีพยัญชนะแรกเขียนสะกดคำขึ้นต้นด้วยสระในภาษาอังกฤษ air ฝึกอ่านประกอบศัพท์ไฮไลท์สีค่ะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่มีพยัญชนะขึ้นด้วย rh


รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษทุกประเภทคำ ที่มีพยัญชนะแรกเขียนสะกดคำขึ้นต้นด้วยตัวอักษร rh ศัพท์อังกฤษแปลไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร sn เหมือนกันทุกคำ


รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษทุกประเภทคำ ที่มีพยัญชนะแรกเขียนสะกดคำขึ้นต้นด้วยตัวอักษร sn ศัพท์อังกฤษแปลไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร sk เหมือนกันทุกคำ


รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษทุกประเภทคำ ที่มีพยัญชนะแรกเขียนสะกดคำขึ้นต้นด้วยตัวอักษร sk ศัพท์อังกฤษแปลไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีคำขึ้นต้นเหมือนกัน ด้วยคำว่า "knock"


รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่มีคำแรกของคำนั้นเขียนสะกดขึ้นต้นด้วยคำว่า knock เหมือนกันทุกคำ แปลไทยพร้อมเสียงค่ะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ขึ้นต้นด้วย kn เหมือนกันทุกคำ


รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษทุกประเภทคำ ที่มีพยัญชนะแรกเขียนสะกดขึ้นต้นด้วย kn ศัพท์อังกฤษแปลไทย พร้อมเสียงประกอบคำศัพท์ค่ะ

สำนวนอังกฤษต่างความหมาย แต่ที่เหมือนกันนั่นไง "In" ขึ้นต้นประโยค


จัดให้อย่างเกินร้อย สำนวนภาษาอังกฤษ ที่ขึ้นประโยคด้วยคำว่า In สำนวนเหมือนกันเฉพาะตัวข้างหน้า แต่กริยานั้นต่างกันนะ

คำนามภาษาอังกฤษมีมากมาย ที่เขียนตัว "Un" ไว้ ข้างหน้าคำศัพท์


Un ขึ้นต้นคำนามในภาษาอังกฤษ ศัพท์ที่เกียวกับบุคคล สัตว์ สิ่งของ สถานที่ รวมถึงอารมณ์และความรู้สึกต่างๆ แบบจัดเต็ม

7 สำนวนอังกฤษ เขียนขึ้นต้นเหมือนกัน ด้วยพยัญชนะต้น Un


สำนวนในภาษาอังกฤษ ต่างสำนวนต่างความหมาย แต่เหมือนกันโดยมีพยัญชนะแรกของประโยคเขียนสะกดด้วยอักษร Un

Un ขึ้นต้นคำคุณศัพท์อังกฤษ มีความหมายให้คิดนะ ว่า "ปฏิเสธ"


รวมคำศัพท์อังกฤษ ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ Un มีความหมายในเชิงปฏิเสธหรือแปลว่า ไม่ คำศัพท์จะเปลี่ยนเป็น ในตรงกันข้ามทันทีนะ

Wh ขึ้นต้นคำศัพท์ ไม่ใช่มีเพียงแค่ใช้สำหรับ Question เท่านั้น


รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษทุกประเภทคำ ที่มีพยัญชนะแรกเขียนสะกดขึ้นต้นด้วย wh ศัพท์อังกฤษแปลไทย พร้อมเสียงประกอบคำศัพท์ค่ะ