คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีพยัญชนะลงท้ายด้วย


เห็นแล้ว 1,084 ครั้ง

    ในบทเรียนชุดนี้ได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีพยัญชนะลงท้ายของคำศัพท์ เขียนเหมือนกันหรือซ้ำกัน แบ่งประเภทของคำศัพท์แยกเป็นหมวดหมู่ต่างๆตามชนิดของคำศัพท์นั้นด้วย ซึ่งคำศัพท์ที่มีคำลงท้ายเขียนสะกดเหมือนกันนั้น มีอยู่มากมายในภาษาอังกฤษ และยากต่อการค้นหาและ เมื่อมีการจัดหมวดหมู่ไว้แล้ว ก็จะสะดวกต่อการศึกษามากยิ่งขึ้นค่ะ 


คำศัพท์แนะนำ ฝึกทุกวันเก่งๆ

truck แปลว่า รถบรรทุก

truck
(ทรัค)
รถบรรทุก