engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีพยัญชนะลงท้ายด้วย


เห็นแล้ว 8,276 ครั้ง

    ในบทเรียนชุดนี้ได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีพยัญชนะลงท้ายของคำศัพท์ เขียนเหมือนกันหรือซ้ำกัน แบ่งประเภทของคำศัพท์แยกเป็นหมวดหมู่ต่างๆตามชนิดของคำศัพท์นั้นด้วย ซึ่งคำศัพท์ที่มีคำลงท้ายเขียนสะกดเหมือนกันนั้น มีอยู่มากมายในภาษาอังกฤษ และยากต่อการค้นหาและ เมื่อมีการจัดหมวดหมู่ไว้แล้ว ก็จะสะดวกต่อการศึกษามากยิ่งขึ้นค่ะ 

แสดงผลหน้าที่ พบ 1-17 จาก 17

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เขียนสะกดลงท้ายด้วย ve


รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษทุกชนิดคำ ที่มี "ve"อยู่ท้ายของคำศัพท์ ฝึกอ่านสะกดคำศัพท์ แปลไทยพร้อมเสียงประกอบค่ะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เขียนลงท้ายด้วยพยัญชนะ ght


รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษทุกชนิดคำ ที่มี "ght"อยู่ท้ายของคำศัพท์ ฝึกอ่านสะกดคำศัพท์ แปลไทยพร้อมเสียงประกอบค่ะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เขียนลงท้ายด้วยพยัญชนะ "ff"


รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษทุกประเภทของคำ ที่มี "ff" เขียนสะกดลงท้าย ศัพท์อังกฤษแปลไทย พร้อมเสียงประกอบ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เขียนสะกดลงท้ายด้วย ough


รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่มี "ough"อยู่ท้ายของคำศัพท์ เขียนเหมือนกันออกเสียงต่างกันด้วยนะ ศัพท์อังกฤษแปลไทย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เขียนสะกดลงท้ายด้วยพยัญชนะ tch


รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษทุกชนิดคำ ที่มี "tch"อยู่ท้ายของคำศัพท์ ฝึกอ่านสะกดคำศัพท์ แปลไทยพร้อมเสียงประกอบค่ะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เขียนสะกดลงท้ายด้วยสระ ear


รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษทุกชนิดคำ ที่มี "ear"อยู่ท้ายของคำศัพท์ เขียนเหมือนกันออกเสียงต่างกัน แปลไทยพร้อมเสียงประกอบค่ะ

double s (ss) เขียนสะกดลงท้ายในคำศัพท์ภาษาอังกฤษ


รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษทุกประเภทคำ ที่เขียนสะกดลงท้ายด้วย ตัว s 2 ตัว เหมือนกันทุกคำ คำศัพท์พร้อมคำอ่านและเสียง

double l (ll) เขียนสะกดลงท้ายในคำศัพท์ภาษาอังกฤษ


รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษทุกประเภทคำ ที่เขียนสะกดลงท้ายด้วย ตัว l 2 ตัว เหมือนกันทุกคำ ศัพท์อังกฤษแปลไทย พร้อมเสียง

"zle" เขียนสะกดอยู่ตรงส่วนท้าย ในคำศัพท์ภาษาอังกฤษ


รวมไว้ที่นี่กับคำศัพท์ที่เขียนลงท้ายด้วยคำว่า คำว่า zle คำศัพท์พื้นฐานทั่วไป ที่หลายคนอาจไม่คุ้นเคย รวมไว้ที่นี่ค่ะ

82 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เขียนสะกดลงท้ายด้วย คำว่า "tle"


รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีคำว่า tle เขียนไว้ลงท้ายของคำ ศัพท์ทั่วไปที่เรารู้จัก พร้อมคำอ่านและความหมาย มีเสียงประกอบ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีพยัญชนะ "kle" อยู่ท้ายของคำศัพท์


รวมไว้ให้ท่านได้เรียนรู้ที่นี่ กับ kle อยู่ส่วนท้ายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทั่วไปแต่ ส่วนท้ายมี kle อยู่ด้วยนะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เขียนลงท้ายด้วยพยัญชนะ "gle"


คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีการเขียนสะกดคำ ลงท้ายด้วยพยัญชนะ gle คำศัพท์ทั่วไปที่เราคุ้นเคย พร้อมคำอ่าน และความหมาย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เขียนลงท้ายด้วยพยัญชนะ "fle"


รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษทุกประเภทของคำศัพท์ที่มีคำว่า"fle" เขียนในส่วนท้ายของคำศัพท์แต่ละคำ ศัพท์พร้อมทั้งคำอ่านและความหมาย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เขียนลงท้ายด้วยพยัญชนะ "dle"


คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีการเขียนสะกดคำ ลงท้ายด้วยพยัญชนะ dle คำศัพท์ทั่วไปที่เราพบในบทเรียน รวบรวมไว้แล้วที่นี่ค่ะ

99 คำนาม ในภาษาอังกฤษที่เขียนลงท้ายด้วย พยัญชนะ " ble"


คำศัพท์ภาษาอังกฤษประเภทคำนาม ที่มีพยัญชนะท้ายคำ เขียนเหมือนกันด้วย ble คำศัพท์ พร้อมคำอ่านและความหมาย

พยัญชนะ cle เขียนไว้ตรงส่วนท้าย รวมไว้ใน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ


รวมไว้ให้ท่านได้เรียนรู้ กับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เขียนลงท้ายด้วยพยัญชนะ cle เหมือนกัน พร้อมคำอ่านและความหมาย

Ple เขียนสะกดไว้ลงท้าย พี่รวบรวมไว้ให้ใน คำนามภาษาอังกฤษ


คำนามภาษาอังกฤษที่มีการเขียนสะกดคำ ลงท้ายด้วยพยัญชนะ ple คำศัพท์ทั่วไปที่เราคุ้นเคย พร้อมคำอ่าน และความหมาย