engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
  • เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • เช็คสถานะการสังซื้อ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีพยัญชนะลงท้ายด้วย


เห็นแล้ว 5,763 ครั้ง

    ในบทเรียนชุดนี้ได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีพยัญชนะลงท้ายของคำศัพท์ เขียนเหมือนกันหรือซ้ำกัน แบ่งประเภทของคำศัพท์แยกเป็นหมวดหมู่ต่างๆตามชนิดของคำศัพท์นั้นด้วย ซึ่งคำศัพท์ที่มีคำลงท้ายเขียนสะกดเหมือนกันนั้น มีอยู่มากมายในภาษาอังกฤษ และยากต่อการค้นหาและ เมื่อมีการจัดหมวดหมู่ไว้แล้ว ก็จะสะดวกต่อการศึกษามากยิ่งขึ้นค่ะ 

แสดงผลหน้าที่ พบ 1-17 จาก 17คำศัพท์แนะนำ ฝึกทุกวันเก่งๆ