engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ

หมวดคำศัพท์


เห็นแล้ว 101,810 ครั้ง

       ชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษนี้ประกอบไปด้วย คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานทั่วไป แยกประเภทของคำศัพท์เพื่อสะดวกต่อการค้นหา เราได้จัดรูปแบบการใช้งานโดยแบ่งชุดคำศัพท์ออกเป็นหมวดหมู่ใหญ่ และหมวดหมู่ย่อยอีกมากมาย ทุกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ นั้นได้แทรกรูปภาพประกอบ มีเสียงอ่าน และคำแปล จัดเตรียมไว้เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการหาชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษจาก dictionary ค่ะ

แสดงผลหน้าที่ พบ 1-21 จาก 131

304 อ่าน

400 คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 3 ตัวอักษร พร้อมคําแปล คำอ่าน ภาพ เสียงประกอบ


รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสั้นๆ ที่มักใช้กันคัดมาเฉพาะที่มีตัวอักษร 3 ตัวอักษร
อ่านบทความ

360 อ่าน

1700 คำศัพท์อังกฤษในชีวิตประจำวัน ไม่เกิน 5 ตัว มีเสียงอ่าน ภาพประกอบ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบรูปภาพ ไม่เกิน 5 ตัวอักษรที่พบในชีวิตประจำวัน อ่านสะกดคำศัพท์อย่างเพลิดเพลินพร้อมเสียงประกออบการอ่าน
อ่านบทความ

11,787 อ่าน

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษประเภทคำกริยา (verb)


คำศัพท์ภาษาอังกฤษประเภทคำกริยา และกิจกรรมต่างๆ (verbs and activity)ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน พร้อมด้วยรูปภาพประกอบ
อ่านบทความ

5,083 อ่าน

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการตัด เย็บ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย


เรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีการ เกี่ยวกับการ เย็บ ปัก ถัก ร้อย การตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
อ่านบทความ

3,415 อ่าน

คำศัพท์อังกฤษ ชื่ออุปกรณ์ เครื่องเล่นต่างในการเล่นกีฬา


รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับชื่ออุปกรณ์ สถานที่ เครื่องอำนวยความสะดวก สำหรับการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ
อ่านบทความ

3,536 อ่าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกชื่อ 12 ปีนักษัตรและปีเกิด


คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวเรื่องปีแบบไทยๆ ชื่อของ12 ปีนักษัตรในปฏิทินสุริยคติของไทย เป็นภาษาอังกฤษ
อ่านบทความ

3,612 อ่าน

ศัพท์เกี่ยวกับบุคคล ความเชื่อ และการนับถือทางศาสนาต่างๆ


รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ พิธีกรรม ความเชื่อ และการนับถือทางศาสนาและลัทธิความเชื่อต่างๆ
อ่านบทความ

4,108 อ่าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ สถานที่ที่ให้บริการด้านอาหาร


คำศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกชื่อร้านที่เกี่ยวกับการขายอาหาร และการประกอบอาหาร นอกจากคำว่า "restaurant"
อ่านบทความ

1,855 อ่าน

รวมชื่อวันสำคัญต่างๆของไทยและสากลเขียนเป็นภาษาอังกฤษ


รวมคำศัพท์ที่ไฮไลต์สี ศัพท์ดีๆเกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆที่เรารู้จักทั้งของไทยและต่างประเทศ เป็นภาษาอังกฤษ ดูได้ที่นี่ค่ะ
อ่านบทความ

2,565 อ่าน

กริยาวลี(phrasal Verbs) สำหรับชั้นมัธยมปลาย


รวมไว้ให้อย่างเข้มข้นสำหรับ สำหรับกริยาวลีสำหรับชั้น ม.ปลาย คำศัพท์เพื่อเป็นแนวทางในการสอบ o-net
อ่านบทความ

3,222 อ่าน

คำกริยาวลีภาษาอังกฤษน่ารู้ (Phrasal Verb)สำหรับ ม.ต้น


รวมคำกริยาวลีสำหรับชั้นมัธยมต้น ที่จะต้องเรียนรู้ในเบื้องต้น คำที่มีความหมายใกล้เคียงและความหมายแตกต่างกัน
อ่านบทความ

2,137 อ่าน

คำกริยาวลี (Phrasal Verbs) สำหรับการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษา


รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษประเภทกริยาที่เป็นวลี คำกริยาวลี (Phrasal Verbs)แบบสั้นๆ เข้าใจง่ายสำหรับระดับประถมศึกษา
อ่านบทความ

2,123 อ่าน

สรุปคำกริยา (verb)สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย


คำกริยาสำหรับนักเรียน ม.ปลาย คำที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบประโยค ทั้งประเภท (intransitive and transitive verb)
อ่านบทความ

2,227 อ่าน

สรุปคำกริยา (verb)ที่ต้องเรียนรู้สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น


คำกริยาพื้นฐานสำหรับชั้นชั้นมัธยมต้น ที่ต้องเรียนรู้ในเบื้องต้น ประกอบด้วย intransitive verb และ transitive verb
อ่านบทความ

2,720 อ่าน

คำกริยาพื้นฐาน(verb)ที่ต้องเรียนรู้ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา


คำกริยาพื้นฐานสำหรับชั้นประถมที่ต้องเรียนรู้ในเบื้องต้น กริยาพื้นฐานทั่วไปเพื่อนำไปใช้ในประโยคอย่างสมบูรณ์ค่ะ
อ่านบทความ

2,876 อ่าน

(antonyms) รวมคำตรงข้ามที่มีความหมายถึงเพศชายและหญิง


คำตรงกันข้ามภาษาอังกฤษ (antonym) ศัพท์อังกฤษเกี่ยวกับ คนและสัตว์ มีความหมายถึงเพศชายและเพศหญิง
อ่านบทความ

1,567 อ่าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษประเภทคำนาม (noun)สำหรับ ชั้น ม.6


จัดเต็มคำนามภาษาอังกฤษ (noun)ที่เกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก บุคคล สัตว์ สิ่งของสำหรับนักเรียน ชั้น ม.6
อ่านบทความ

1,086 อ่าน

รวมคำนาม (noun) ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้น ม.5


สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภทคำนาม (noun) คำที่เกี่ยวกับ บุคคล อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด สำหรับนักเรียน ชั้น ม.5
อ่านบทความ

10,176 อ่าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษประเภทคำนาม สำหรับนักเรียน ชั้น ม.4


สรุปคำนามภาษาอังกฤษ (noun) สำหรับนักเรียน ชั้น ม.4 คำศัพท์ที่เกียวข้องกับบุคคล และความรู้สึกนึกคิด
อ่านบทความ

38,138 อ่าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับชั้น ม.1 ประเภทคำนาม (noun)


คำนามภาษาอังกฤษ (noun)ชั้น ม.1 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ อารมณ์ และความรู้สึกนึกคิดแบบต่างๆ
อ่านบทความ

1,703 อ่าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (noun) สำหรับนักเรียนชั้น ม.2


คำนามภาษาอังกฤษ (noun) ศัพท์เกี่ยวกับ คน สัตว์ สิ่งของ อารมณ์ และความรู้สึกนึกคิด แบบแสดงออกและไม่แสดงออก
อ่านบทความ

  ชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษนี้ จะทำให้ผู้ที่รักในภาษาอังกฤษสามารถท่องจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้เพิ่มมากขึ้นและช่วยประหยัดเวลาในการค้นหา ซึ่งการรู้ความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษนั้น จำเป็นมากสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เมื่อรู้คำศัพท์มาก ก็จะสามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจค่ะ