• เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก

บทสนทนาภาษาอังกฤษ


เห็นแล้ว 2,441 ครั้ง

    บทสนทนาภาษาอังกฤษนี้ ได้รวบรวมประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลแบบง่าย มาให้ท่านได้ฝึกพูด โดยมีการแบ่งประเภทของการสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรา มีการแปลความหมายของประโยคที่ในการสนทนา และแนะนำว่าควรใช้บทสนทนาภาษาอังกษนั้นในช่วงเวลาใด ทั้งนี้เราได้แยกคำศัพท์ที่อยู่ในบทสนทนา ออกเป็นชุดคำศัพท์อีกด้วยค่ะ เพื่อประโยชน์ในการปูพื้นฐานให้กับผู้ที่กำลังเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ

แสดงผลหน้าที่ พบ 1-4 จาก 4    การสื่อสารในภาษาอังกฤษนั้นมีความสำคัญมากในปัจจุบัน ซึ่งเป็นภาษาสากลที่ใช้กันทั่วโลก จำเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องรู้และเข้าใจความหมาย เมื่อเราฝึกพูดเป็นประจำ จะทำให้สามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวค่ะ   

คำศัพท์แนะนำ ฝึกทุกวันเก่งๆ