engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
ข้อตกลงสำหรับลูกค้าประเภท User


เงื่อนไขและสิทธิสำหรับลูกค้าประเภท USER

  1. ลูกค้าประเภท user คือบุคคลทั่วที่ล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์  engdict.com โดยผ่านทางเฟซบุ๊ค หรืออีเมล 
  2. ลูกค้าประเภท user จะได้รับแต้มสะสมฟรีทันที 150 แต้ม (1 แต้ม เท่ากับ 1 คำศัพท์) เพื่อดาวน์โหลดชุดคำศัพท์รูปแบบ pdf (ดูตัวอย่างชุดคำศัพท์ pdf)
  3. สามารถเลือกซื้อ e book ได้ตามการสั่งซื้อ (ดูตัวอย่าง e book)
  4. ท่านสามารถมองเห็นรายการคำศัพท์ และสไลด์คำศัพท์ได้น้อยกว่า 12 คำ
  5. เมื่อท่านต้องการมองเห็นชุดคำศัพท์ที่แสดงในเว็บไซต์มากขึ้น ต้อง Upgrade จาก สมาชิก  user เป็น member
  6. ลูกค้าประเภท user อนุญาตให้เว็บไซต์ engdict เข้าถึงข้อมูลทั่วไปของท่าน เช่น กรณีเกิดข้อขัดข้องในระบบอีเมล ทั้งนี้เพื่อให้การช่วยเหลือสำหรับเข้าถึงบริการและการใช้งานต่างๆ ในเว็บไซต์ได้สะดวก
  7. เว็บไซต์ engdict.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สำหรับสมาชิก user โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และท่านยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว
  8. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดย www. engdict.com ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ จำหน่าย ให้เช่า เข้าครอบครอง เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใดๆ เกี่ยวกับสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ engdict โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก engdict ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายด้วยประการใดๆ
  9. engdict ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูลของท่าน จัดส่งข้อมูลของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าพนักงานของรัฐ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิ ตาม ข้อ 8