engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
930 อ่าน

ชุดความรู้หมวด: การดูแลร่างกายหมวดคำศัพท์เกียวกับร่างกายของเรา ซึ่งประกอบด้วยอวัยวะภายนอกและภายใน รวมทั้งการดูแลร่างกายของเราให้ปลอดภัยจากโรคและอาการเจ็บป่วย ชื่อโรคภัยไข้เจ็บและการป้องกันรักษา บุคคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา