engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
1 อ่าน
คำศัพท์อังกฤษหมวด: สนามกีฬา
amphitheater
( อม      ีย  )
อัฒจันทร์รูปวงกลมไม่มีหลังคา
amphitheater แปลว่า อัฒจันทร์รูปวงกลมไม่มีหลังคา
arena
(    )
สนามกีฬา
arena แปลว่า สนามกีฬา
baseball court
(     ล ค   )
สนามเบสบอล
baseball court แปลว่า สนามเบสบอล
basketball court
(        ล ค   )
สนามบาสเก็ตบอล
basketball court แปลว่า สนามบาสเก็ตบอล
bleachers
(    )
อัฒจันทร์กลางแจ้ง
bleachers แปลว่า อัฒจันทร์กลางแจ้ง
boxing ring
(        )
เวทีมวย
boxing ring แปลว่า เวทีมวย
cricket court
(         )
สนามกีฬาคริคเคท
cricket court แปลว่า สนามกีฬาคริคเคท
football court
(     ล ค   )
สนามฟุตบอล
football court แปลว่า สนามฟุตบอล
golf court
(      )
สนามกอล์ฟ
golf court แปลว่า สนามกอล์ฟ
grandstand
(  รน     )
อัฒจันทร์
grandstand แปลว่า อัฒจันทร์
gym
(   )
โรงยิม
gym แปลว่า โรงยิม
pool
(  )
สระน้ำ
pool แปลว่า สระน้ำ
sport swimming
(          )
สนามว่ายน้ำ
sport swimming แปลว่า สนามว่ายน้ำ
stadium
(      ีย )
สนามกีฬาที่มีอัฒจันทร์โดยรอบ
stadium แปลว่า สนามกีฬาที่มีอัฒจันทร์โดยรอบ
tennis court
(         )
สนามเทนนิส
tennis court แปลว่า สนามเทนนิส

หมวดสนามกีฬาทั้งหมด