engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
744 อ่าน

ชุดความรู้หมวด: คณิตศาสตร์หมวดคำศัพท์เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ รูปร่าง รูปทรง ตัวเลข การคำนวณ มาตราวัด เครื่องหมาย อัตราส่วน และสัญลักษณ์ สื่อความหมายของคำศัพท์ด้วยรูปภาพประกอบสวยๆช่วยในการจดจำ มีคำอ่านและความหมายภาษาไทยช่วยใหน้องๆเข้าใจศัพท์ทางคณิตศาสตร์มากขึ้น