engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
781 อ่าน

ชุดความรู้หมวด: คำขึ้นต้นหมวดคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เขียนสะกดขึ้นต้น ด้วยพยัญชนะภาษาอังกฤษเหมือนกัน โดยมีจำนวนตัวอักษรที่ขึ้นต้นนั้น เริ่มตั้งแต่หนึ่งตัวอักษร สองตัวอักษรและหลายตัวอักษร พร้อมรูปภาพประกอบ