engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
1 อ่าน
คำศัพท์อังกฤษหมวด: ขึ้นต้นด้วย knock
knock
(   )
เคาะ
knock แปลว่า เคาะ
knock about
(       )
ปล่อยทิ้งไว้(คำไม่เป็นทางการ)
knock about แปลว่า ปล่อยทิ้งไว้(คำไม่เป็นทางการ)
knock against
(        )
ตี
knock against แปลว่า ตี
knock around
(      )
ไม่ได้รับความสนใจ
knock around แปลว่า ไม่ได้รับความสนใจ
knock at
(     อท )
ต่อย
knock at แปลว่า ต่อย
knock away
(     )
เคาะตลอด
knock away แปลว่า เคาะตลอด
knock back
(       )
เคาะบอก
knock back แปลว่า เคาะบอก
knock down
(       )
ลดราคา
knock down แปลว่า ลดราคา
knock for
(     )
ทำให้พ่ายแพ้(คำไม่เป็นทางการ)
knock for แปลว่า ทำให้พ่ายแพ้(คำไม่เป็นทางการ)
knock in
(     )
ชนล้มลง
knock in แปลว่า ชนล้มลง
knock into
(       )
ตอกเข้าไป
knock into แปลว่า ตอกเข้าไป
knock it off
(      )
เลิก(ทำสิ่งที่ขัดแย้งกัน)
knock it off แปลว่า เลิก(ทำสิ่งที่ขัดแย้งกัน)
knock off
(    )
หยุดงาน(คำไม่เป็นทางการ)
knock off แปลว่า หยุดงาน(คำไม่เป็นทางการ)
knock on
(    )
เคาะให้สัญญาณนักแสดง(การละคร)
knock on แปลว่า เคาะให้สัญญาณนักแสดง(การละคร)
knock out of
(       )
กระทุ้งออก
knock out of แปลว่า กระทุ้งออก
knock through
(     )
ยุบ(ห้อง)มารวมกัน
knock through แปลว่า ยุบ(ห้อง)มารวมกัน
knock together
(          )
จับมาชนกัน
knock together แปลว่า จับมาชนกัน
knock up
(     )
ตีขึ้น
knock up แปลว่า ตีขึ้น
knock up against
(          )
พบโดยบังเอิญ
knock up against แปลว่า พบโดยบังเอิญ
knockout
(     )
การชกคู่ต่อสู้ให้ล้มลง
knockout แปลว่า การชกคู่ต่อสู้ให้ล้มลง

หมวด ขึ้นต้นด้วย knockทั้งหมด