engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
725 อ่าน

ชุดความรู้หมวด: คำลงท้ายหมวดคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เขียนสะกดลงท้าย ด้วยพยัญชนะภาษาอังกฤษเหมือนกัน โดยมีจำนวนตัวอักษรที่สะกดลงท้ายนั้น เริ่มตั้งแต่หนึ่งตัวอักษร สองตัวอักษรและหลายตัวอักษร