engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
1,743 อ่าน

ชุดความรู้หมวด: จัดสวนและพืชหมวดคำศัพท์ภาษาอังกฤษการจัดสวนและพืช คำศัพท์เกี่ยวกับประเภทของพืชพรรณทางธรรมชาติต่างๆ เช่น ผัก ผลไม้ ดอกไม้ ส่วนประกอบต่างๆของพืช วิธีการตกแต่งและเพาะพันธ์ รวมทั้งอุปกรณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวน และการเก็บเกี่ยวผลิต สื่อความหมายของคำศัพท์ด้วยภาพการ์ตูนสวยๆน่ารัก และภาพจริง มีคำอ่านและความหมายภาษาไทย จดจำง่ายขึ้นด้วยด้วยเสียงประกอบคำศัพท์