engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
1,511 อ่าน

ชุดความรู้หมวด: บ้านและที่อยู่อาศัยหมวดคำศัพท์ภาษาอังกฤษบ้านและที่อยู่อาศัย คำศัพท์ที่เกี่ยวกับรายละเอียดของบ้านที่เราอาศัยอยู่ เช่นส่วนประกอบภายนอกและภายใน รวมคำศัพท์ที่ทีความหมายถึงบ้านอีกมากมาย รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน การตกแต่งภายนอกและภายใน