engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
11,871 อ่าน

ชุดความรู้หมวด: ประถมศึกษาคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับประถมศึกษาเริ่มตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.6 รวบรวมคำศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับ ตัวเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ที่ต้องเรียนรู้ในเบื้องต้น แบ่งออกเป็นระดับชั้น และแต่ละชั้นมีคำศัพท์แบ่งออกเป็นชุดตามกลุ่มของตัวอักษร คำศัพท์ประกอบภาพสวยๆช่วยในการจดจำได้มากขึ้น มีคำอ่านและความหมายภาษาไทย