engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
เห็นแล้ว 86 ครั้ง
หมวดคำศัพท์: ภูมิศาสตร์

หมวดคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวข้องกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ทั้งภายนอกและภายใน การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมรอบและสภาพอากาศรอบตัว รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่นอกพื้นที่โลก ดวงดาวและอวกาศ