engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
817 อ่าน

ชุดความรู้หมวด: ภูมิศาสตร์หมวดคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวข้องกับลักษณะในทางกายภาพด้านภูมิศาสตร์ทั้งภายนอกและภายใน ของประเทศและภูมิศาสตร์โลก รวมถึงการเปลี่ยนแปลง ของสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา รายละอียดชื่อของดวงดาวต่างๆ และสิ่งที่อยู่ในอวกาศนอกโลกของเรา