engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
2,823 อ่าน

ชุดความรู้หมวด: มัธยมศึกษาหมวดคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา ตั้งแต่ชั้น ม.1-ม.6 คำศัพท์ทั่วไปที่ในแต่ละระดับชั้นจะต้องเรียนรู้ในเบื้องต้น ประกอบด้วยคำศัพท์ในกลุ่มของ part of speech ทั่วไป แบ่งหมวดหมู่ออกเป็นแต่ละระดับชั้น ตามประเภทของกลุ่มคำ