engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
477 อ่าน

ชุดความรู้หมวด: วิทยาศาสตร์หมวดคำศัพท์เกี่ยวข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์ การทดลอง วิจัย แร่ธาตุที่เกิดขึ้นในทางธรรมชาติ วัสดุและผลิตภัณฑ์ทางเคมี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการเรียนรู้หลักการด้านการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ