engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
1,041 อ่าน

ชุดความรู้หมวด: สถานที่คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสถานที่ ศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน การประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับสถานที่นั้นๆ โดยอยู่บริเวณในเมืองและนอกเมือง แบ่งหมวดหมู่คำศัพท์ออกเป็นหมวดหมู่ย่อยตามลักษณะของสถานที่ สื่อความหมายของคำศัพท์ด้วยรูปภาพประกอบสวยๆช่วยในการจดจำคำศัพท์