engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
9,002 อ่าน

ชุดความรู้หมวด: สัตว์หมวดคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ประเภทต่างๆ แบ่งหมวดหมู่ของสัตว์ที่ต้องเรียนรู้ในเบื้องต้น ออกเป็นหมวดหมู่ย่อยมากมาย เช่น สัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์เลื้อยคลาน แมลง สื่อความหมายด้วยรูปภาพน่ารัก สวยๆ ช่วยในการจดจำคำศัพท์ คำอ่านเป็นภาษาไทยและความหมาย ฝึกอ่านคำศัพท์ด้วยเสียงประกอบ