engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
622 อ่าน

ชุดความรู้หมวด: หนังสือและการอ่านหมวดคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ หนังสือและสิ่งตีพิมพ์ต่างๆที่เป็นลายลักษณ์อักษร ประเภทของหนังสือต่างๆ ที่สามารถจับต้องได้ การอ่าน การเขียน ตามหลักการทางภาษา รวม ทั้งรายละเอียดของห้องสมุดซึ่งเป็นแหล่งรวมความรู้และประเภทของหนังสือ