engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
4,311 อ่าน

ชุดความรู้หมวด: อนุบาลหมวดคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก วัยอนุบาลและปฐมวัย ประกอบด้วยคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับตัวเองและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวของเด็กๆ ซึ่งเป็นคำศัพท์แบบง่ายและสั้น เริ่มต้นจากคำศัพท์เพียง 3 ตัวอักษร ที่ต้องเรียนรู้ในเบื้องต้น กิจกรรมรอบตัว สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน ถ่ายทอดด้วยรูปภาพประกอบคำศัพท์น่ารัก มีคำอ่านและความหมายภาษาไทย