engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
2,534 อ่าน

ชุดความรู้หมวด: เครื่องมือหมวดคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ ประเภทที่เป็นเครื่องมือเกี่ยวกับการใช้งานด้านต่างๆ เช่น ทางการเกษตร ในงานช่าง การประกอบการในสำนักงาน สำหรับการใช้เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษา ประดับตกแต่งทั้งในอาคารบ้านเรื่อนและภายนอกสถานที่