engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
497 อ่าน

ชุดความรู้หมวด: เวลาและปฏิทินหมวดคำศัพท์เวลาและปฏิทิน ศัพท์เกี่ยวกับ วันหยุด วันสำคัญ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหมุนเวียนในแต่ละปี ตามเรื่องราวที่บันทึกไว้ในปฏิทิน ที่เป็นวันสำคัญของไทยและต่างประเทศ รวมถึงรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญนั้นๆ ศัพท์ประกอบรูปภาพ มีคำอ่านและความหมายภาษาไทย