engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
926 อ่าน

ชุดความรู้หมวด: เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายหมวดคำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของบุรุษและตรี แบ่งหมวดหมู่ย่อยออกเป็นแต่ละประเภท เช่น กระเป๋า รองเท้า หมวก เครื่องประดับ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการ ในการออกแบบ ตกแต่ง การตัดเย็บผ้าและสิ่งทอ