engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
2,851 อ่าน

ชุดความรู้หมวด: โรงเรียนหมวดคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่อยู่ในโรงเรียน ทั้งเป็นบุคลากรครูและนักเรียน สถานที่สำหรับสำหรับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน รวมถึงชื่ออุปกรณ์การเรียนในห้องเรียนที่น้องๆคุ้นเคยเป็นอย่างดี เอกสารการศึกษา คำศัพท์ประกอบภาพสีสันสดใส ฝึกอ่านทุกวันเก่งขึ้นทุกวัน