engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
1,369 อ่าน

ชุดความรู้หมวด: ไวยากรณ์ทางภาษาหมวดคำศัพท์ไวยากรณ์ทางภาษา คำศัพท์เกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ แบ่งหมวดหมู่คำศัพท์ออกเป็นประเภทตาม part of speech เช่นคำนาม คำสรรพนาม คำกริยา คำกริยาวลี คำวิเศษณ์ คำกริยาวิเศษณ์ คำวลี คำสันธาน คำอุทาน คำคุณศัพท์ คำตรงข้าม คำบุพบท เครื่องหมายวรรคตอน โดยเป็นส่วนสำคัญที่นำมาเป็นส่วนประกอบของ วลี ประโยค บทสนทนา ในภาษาอังกฤษ