ขอบคุณ เป็นภาษาอังกฤษ

ขอบคุณ เป็นภาษาอังกฤษ

    การกล่าวขอบคุณ เป็นการแสดงถึงมารยาทที่ดี ในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม ซึ่งใช้ในเวลาที่เรารู้สึกซาบซึ้งใจ

สำหรับความมีน้ำใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่มีน้ำใจให้กับเรา การขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่าง

ดีและใช้ในการพูดคุยสนทนาในชีวิตประจำวันคือใช้ ประโยคว่า  "Thank  you." หรือจะใช้คำว่า "Thanks" ซึ่งเป็นการ

กล่าวขอบคุณแบบง่าย อย่างสั้น และบอกไปเลยตรงๆว่า ขอบคุณ 

  นอกจากประโยคนี้แล้ว ยังมีการกล่าวขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษในรูปแบบของประโยคอื่นอีก ซึ่งพี่ได้รวบรวมมาให้ได้

ลองฝึกพูดกันนะคะ


             การกล่าวขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษ     การกล่าวขอบคุณในภาษาอังกฤษนั้น  นอกจากประโยคว่า "Thank  you." แล้ว วลี หรือคำพูดสั้นๆดังต่อไปนี้ ก็

สามารถกล่าวแทนคำขอบคุณ หรือแสดงความรู้สึกว่าดีใจ ซาบซึ้งใจ ได้อีกด้วยค่ะ เรามาลองฝึกพูดพร้อมกันเลยนะคะ เมื่อเราได้รับคำกล่าวขอบคุณแล้วจากอีกฝ่ายหนึ่งแล้วนั้น  ทางเราเองก็อยากที่จะตอบกลับไปอีกว่า "ไม่เป็นไร" หรือ

"ด้วยความยินดี" ก็จะใช้ประโยคการพูดแบบนี้ค่ะ


            การตอบรับการขอบคุณเมื่อน้องๆได้รู้จักประโยคที่ใช้สำหรับการขอบคุณแล้ว ลองฝึกพูดกันเป็นประจำด้วยนะคะ