ขอบคุณ เป็นภาษาอังกฤษ

ขอบคุณ เป็นภาษาอังกฤษ

การกล่าวขอบคุณ เป็นการแสดงถึงมารยาทที่ดี ในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม ซึ่งใช้ในเวลาที่เรารู้สึกซาบซึ้งใจสำหรับความมีน้ำใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่มีน้ำใจให้กับเรา การขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีและใช้ในการพูดคุยสนทนาในชีวิตประจำวันคือใช้ ประโยคว่า "Thank you." หรือจะใช้คำว่า "Thanks" ซึ่งเป็นการ

กล่าวขอบคุณแบบง่าย อย่างสั้น และบอกไปเลยตรงๆว่า ขอบคุณนอกจากประโยคนี้แล้ว ยังมีการกล่าวขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษในรูปแบบของประโยคอื่นอีก ซึ่งพี่ได้รวบรวมมาให้ได้ลองฝึกพูดกันนะคะ


การกล่าวขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษการกล่าวขอบคุณในภาษาอังกฤษนั้น นอกจากประโยคว่า "Thank you." แล้ว วลี หรือคำพูดสั้นๆดังต่อไปนี้ ก็สามารถกล่าวแทนคำขอบคุณ หรือแสดงความรู้สึกว่าดีใจ ซาบซึ้งใจ ได้อีกด้วยค่ะ เรามาลองฝึกพูดพร้อมกันเลยนะคะเมื่อเราได้รับคำกล่าวขอบคุณแล้วจากอีกฝ่ายหนึ่งแล้วนั้น ทางเราเองก็อยากที่จะตอบกลับไปอีกว่า "ไม่เป็นไร" หรือ"ด้วยความยินดี" ก็จะใช้ประโยคการพูดแบบนี้ค่ะ


การตอบรับการขอบคุณเมื่อน้องๆได้รู้จักประโยคที่ใช้สำหรับการขอบคุณแล้ว ลองฝึกพูดกันเป็นประจำด้วยนะคะ


Tips! คำศัพท์แนะนำ! สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านทุกวันเอาให้เก่งไปเลย

สุ่มต่อไป ▷

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้...