การแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ

การแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ

        สวัสดีค่ะน้องๆ หลังจากที่เราได้พบกัน และได้ทักทายกันไปแล้วนั้น เพื่อเป็นการที่จะทำให้ต่างฝ่ายต่างก็รู้จักกันมากยิ่งขึ้น เราจึงต้องมีการแนะนำตัวเอง (Introduction) ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ทราบอีกด้วยนะว่า  ตัวเรานั้นชื่อว่าอะไร (My name is.....) เป็นใครมาจากที่ไหน (I’m  from  .....) เพื่อที่ว่าเมื่อเรามาพบกันในครั้งหน้าต่างฝ่ายก็จะได้เรียกกันได้ถูกต้องไงคะ

    การแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษนั้น ก็จะเริ่มที่ การขออนุญาตที่จะแนะนำตัวเองก่อน ต่อไปเราก็จะบอกชื่อ และเล่าเรื่องส่วนตัวอย่างอื่นอย่างพอประมาณค่ะ  ซึ่งบทสนทนาการแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ที่พี่นำมาให้น้องๆฝึกพูดกันนี้ มีทั้งการแนะนำตัวเองให้คนอื่นรู้จัก และการแนะนำคนอื่นให้รู้จักกันด้วย  เราลองไปฝึกพูดพร้อมๆกันตามบทสนทนานี้เลยค่ะ


บทสนทนาภาษาอังกฤษแนะนำตัวเองให้คนอื่นรู้จักเมื่อเราแนะนำตัวเองให้คนอื่นรู้จักแล้วนั้น ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะแนะนำเพื่อนให้รู้จักกัน เราก็จะใช้บทสนทนาต่อไปนี้ค่ะ

        

บทสนทนาภาษาอังกฤษแนะนำคนอื่นให้รู้จักกัน น้องๆได้ลองฝึกพูดบทสนทนาดังกล่าวแล้ว เรามาดูกันว่าคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับบทสนทนานั้นมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ


คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับบทสนทนา