engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ

วิธีการใช้งาน


เห็นแล้ว 3,102 ครั้ง

แสดงผลหน้าที่ พบ 1-3 จาก 3

วิธีการใช้งานการอ่านสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยการไฮไลท์สี


วิธีการอ่านสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยพยัญชนะและสระที่ไฮไลท์สีด้วยสีที่แตกต่างกัน

วิธีการใช้งาน การอ่านสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และการเทียบเสียงสระ


หลักการเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ ที่ตรงกับภาษาไทย มีทั้งออกเสียงแบบเป็นสระเดี่ยวและออกเสียงสระประสม

วิธีการอ่านสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยการเทียบเสียงพยัญชนะ


หลักการเทียบเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ ที่ตรงกับภาษาไทยมีทั้งออกเสียงแบบ 1 ตัว หรือ 2 ตัว โดยใช้สีที่แตกต่างกัน