engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ

ผลการค้นหา "ศัพท์อังกฤษพื้นฐานประถม"
แสดงผล 0 รายการ เคยมีผู้ค้นหา 208 ครั้ง เมื่อ 15 ชั่วโมง

คำศัพท์แนะนำ ฝึกทุกวันเก่งๆ

beak แปลว่า จงอยปากนก

beak
(บีค)
จงอยปากนก