engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
  • เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • เช็คสถานะการสังซื้อ

ผลการค้นหา "โรคและอาการเจ็บป่วย"
แสดงผล 4 รายการ เคยมีผู้ค้นหา 109 ครั้ง เมื่อ 6 วัน


คำศัพท์แนะนำ ฝึกทุกวันเก่งๆ

drown แปลว่า จมน้ำ

drown
(เดรานฺ)
จมน้ำ