engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ

ดาวน์โหลดชุดคำศัพท์ #0378 พื้นฐาน ป.6 ชุดที่ 1 (A-C)

ภาพประกอบศัพท์ 1 คอลัมน์
รหัสสินค้า: 75211359 99
(ราคา 34 บาท)

ภาพประกอบศัพท์ 2 คอลัมน์
รหัสสินค้า: 38142161 19
(ราคา 35 บาท)

ภาพประกอบศัพท์ 3 คอลัมน์
รหัสสินค้า: 22192762 8
(ราคา 36 บาท)

ภาพประกอบศัพท์ 4 คอลัมน์
รหัสสินค้า: 57919378 8
(ราคา 37 บาท)

แบบตารางมีภาพประกอบ
รหัสสินค้า: 71158784 70
(ราคา 33 บาท)

แบบตารางมีเฉพาะคำศัพท์
รหัสสินค้า: 65259318 33
(ราคา 32 บาท)

รหัสสินค้า: 34219644 6
(ราคา 150 บาท)

เติมตัวอักษรด้านหน้าคำศัพท์
รหัสสินค้า: 94238721 1
(ราคา 80 บาท)

เติมตัวอักษรด้านหลังคำศัพท์
รหัสสินค้า: 46315458 0
(ราคา 81 บาท)

เติมตัวอักษรด้านหน้าและด้านหลังคำศัพท์
รหัสสินค้า: 46924629 0
(ราคา 82 บาท)

เติมพยัญชนะของคำศัพท์ที่หายไป
รหัสสินค้า: 28288563 1
(ราคา 83 บาท)

เติมสระของคำศัพท์ที่หายไป
รหัสสินค้า: 21233128 0
(ราคา 84 บาท)

เรียงตัวอักษรใหม่ให้เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
รหัสสินค้า: 66895427 1
(ราคา 42 บาท)

คัดคำศัพท์ตามรอยประ
รหัสสินค้า: 62376449 0
(ราคา 72 บาท)

เติมตัวอักษรในช่องว่างให้ถูกต้อง
รหัสสินค้า: 39927469 0
(ราคา 52 บาท)

รหัสสินค้า: 13839286 0
(ราคา 80 บาท)