engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ

ดาวน์โหลดชุดคำศัพท์ #0379 พื้นฐาน ป.6 ชุดที่ 2 (D-F)

ภาพประกอบศัพท์ 1 คอลัมน์
รหัสสินค้า: 29656149 15
(ราคา 29 บาท)

ภาพประกอบศัพท์ 2 คอลัมน์
รหัสสินค้า: 15819988 5
(ราคา 30 บาท)

ภาพประกอบศัพท์ 3 คอลัมน์
รหัสสินค้า: 94228266 3
(ราคา 31 บาท)

ภาพประกอบศัพท์ 4 คอลัมน์
รหัสสินค้า: 95171188 1
(ราคา 32 บาท)

แบบตารางมีภาพประกอบ
รหัสสินค้า: 58857515 16
(ราคา 28 บาท)

แบบตารางมีเฉพาะคำศัพท์
รหัสสินค้า: 15423918 11
(ราคา 27 บาท)

รหัสสินค้า: 41665586 1
(ราคา 150 บาท)

เติมตัวอักษรด้านหน้าคำศัพท์
รหัสสินค้า: 55172169 1
(ราคา 78 บาท)

เติมตัวอักษรด้านหลังคำศัพท์
รหัสสินค้า: 78729796 0
(ราคา 79 บาท)

เติมตัวอักษรด้านหน้าและด้านหลังคำศัพท์
รหัสสินค้า: 56926292 0
(ราคา 80 บาท)

เติมพยัญชนะของคำศัพท์ที่หายไป
รหัสสินค้า: 84737831 0
(ราคา 81 บาท)

เติมสระของคำศัพท์ที่หายไป
รหัสสินค้า: 11736281 0
(ราคา 82 บาท)

เรียงตัวอักษรใหม่ให้เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
รหัสสินค้า: 13839844 0
(ราคา 46 บาท)

คัดคำศัพท์ตามรอยประ
รหัสสินค้า: 32126648 0
(ราคา 62 บาท)

เติมตัวอักษรในช่องว่างให้ถูกต้อง
รหัสสินค้า: 28252778 1
(ราคา 60 บาท)

รหัสสินค้า: 32548892 1
(ราคา 80 บาท)