engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ

ดาวน์โหลดชุดคำศัพท์ #0383 พื้นฐาน ป.5 ชุดที่ 2 (D-H)

ภาพประกอบศัพท์ 1 คอลัมน์
รหัสสินค้า: 34332115 6
(ราคา 28 บาท)

ภาพประกอบศัพท์ 2 คอลัมน์
รหัสสินค้า: 45767849 7
(ราคา 30 บาท)

ภาพประกอบศัพท์ 3 คอลัมน์
รหัสสินค้า: 82584969 6
(ราคา 32 บาท)

ภาพประกอบศัพท์ 4 คอลัมน์
รหัสสินค้า: 72619571 1
(ราคา 34 บาท)

แบบตารางมีภาพประกอบ
รหัสสินค้า: 23896124 29
(ราคา 26 บาท)

แบบตารางมีเฉพาะคำศัพท์
รหัสสินค้า: 59839667 7
(ราคา 24 บาท)

รหัสสินค้า: 59528242 0
(ราคา 138 บาท)

เติมตัวอักษรด้านหลังคำศัพท์
รหัสสินค้า: 36568574 0
(ราคา 71 บาท)

เติมตัวอักษรด้านหน้าและด้านหลังคำศัพท์
รหัสสินค้า: 91444462 0
(ราคา 72 บาท)

เติมพยัญชนะของคำศัพท์ที่หายไป
รหัสสินค้า: 56519349 0
(ราคา 74 บาท)

เติมสระของคำศัพท์ที่หายไป
รหัสสินค้า: 45323662 0
(ราคา 73 บาท)

เรียงตัวอักษรใหม่ให้เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
รหัสสินค้า: 71132964 0
(ราคา 45 บาท)

คัดคำศัพท์ตามรอยประ
รหัสสินค้า: 43986525 0
(ราคา 58 บาท)

เติมตัวอักษรในช่องว่างให้ถูกต้อง
รหัสสินค้า: 22591336 0
(ราคา 52 บาท)

รหัสสินค้า: 81363662 0
(ราคา 80 บาท)