engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ

ดาวน์โหลดชุดคำศัพท์ #0380 พื้นฐาน ป.6 ชุดที่ 3 (G-N)

ภาพประกอบศัพท์ 1 คอลัมน์
รหัสสินค้า: 85445586 2
(ราคา 28 บาท)

ภาพประกอบศัพท์ 2 คอลัมน์
รหัสสินค้า: 17973135 1
(ราคา 29 บาท)

ภาพประกอบศัพท์ 3 คอลัมน์
รหัสสินค้า: 84886917 1
(ราคา 30 บาท)

ภาพประกอบศัพท์ 4 คอลัมน์
รหัสสินค้า: 99455386 1
(ราคา 31 บาท)

แบบตารางมีภาพประกอบ
รหัสสินค้า: 84319411 4
(ราคา 27 บาท)

แบบตารางมีเฉพาะคำศัพท์
รหัสสินค้า: 14775955 4
(ราคา 26 บาท)

รหัสสินค้า: 72854338 0
(ราคา 140 บาท)

เติมตัวอักษรด้านหน้าคำศัพท์
รหัสสินค้า: 91897842 0
(ราคา 78 บาท)

เติมตัวอักษรด้านหลังคำศัพท์
รหัสสินค้า: 86121638 0
(ราคา 79 บาท)

เติมตัวอักษรด้านหน้าและด้านหลังคำศัพท์
รหัสสินค้า: 29261556 0
(ราคา 80 บาท)

เติมพยัญชนะของคำศัพท์ที่หายไป
รหัสสินค้า: 88198654 0
(ราคา 81 บาท)

เติมสระของคำศัพท์ที่หายไป
รหัสสินค้า: 44414861 0
(ราคา 82 บาท)

เรียงตัวอักษรใหม่ให้เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
รหัสสินค้า: 78591611 0
(ราคา 52 บาท)

คัดคำศัพท์ตามรอยประ
รหัสสินค้า: 45187728 0
(ราคา 52 บาท)

เติมตัวอักษรในช่องว่างให้ถูกต้อง
รหัสสินค้า: 29721849 0
(ราคา 60 บาท)

รหัสสินค้า: 41463385 0
(ราคา 80 บาท)