engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ

ดาวน์โหลดชุดคำศัพท์ #0374 พื้นฐาน ป.2 ชุดที่ 3 (O-Y)

ภาพประกอบศัพท์ 1 คอลัมน์
รหัสสินค้า: 53431663 8
(ราคา 34 บาท)

ภาพประกอบศัพท์ 2 คอลัมน์
รหัสสินค้า: 51886911 2
(ราคา 38 บาท)

ภาพประกอบศัพท์ 3 คอลัมน์
รหัสสินค้า: 57734547 3
(ราคา 40 บาท)

ภาพประกอบศัพท์ 4 คอลัมน์
รหัสสินค้า: 43934846 1
(ราคา 44 บาท)

แบบตารางมีภาพประกอบ
รหัสสินค้า: 67455354 10
(ราคา 36 บาท)

แบบตารางมีเฉพาะคำศัพท์
รหัสสินค้า: 25546245 1
(ราคา 34 บาท)

รหัสสินค้า: 77571776 0
(ราคา 190 บาท)

รหัสสินค้า: 27654665 0
(ราคา 200 บาท)

รหัสสินค้า: 12396486 4
(ราคา 202 บาท)

รหัสสินค้า: 67297591 1
(ราคา 204 บาท)

รหัสสินค้า: 68813516 0
(ราคา 206 บาท)

เติมตัวอักษรด้านหน้าคำศัพท์
รหัสสินค้า: 49954743 1
(ราคา 90 บาท)

เติมตัวอักษรด้านหลังคำศัพท์
รหัสสินค้า: 31625764 1
(ราคา 92 บาท)

เติมตัวอักษรด้านหน้าและด้านหลังคำศัพท์
รหัสสินค้า: 88941478 1
(ราคา 94 บาท)

เติมพยัญชนะของคำศัพท์ที่หายไป
รหัสสินค้า: 93321136 1
(ราคา 96 บาท)

เติมสระของคำศัพท์ที่หายไป
รหัสสินค้า: 95745846 1
(ราคา 98 บาท)

เรียงตัวอักษรใหม่ให้เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
รหัสสินค้า: 98239963 0
(ราคา 50 บาท)

คัดคำศัพท์ตามรอยประ
รหัสสินค้า: 27992315 0
(ราคา 72 บาท)

เติมตัวอักษรในช่องว่างให้ถูกต้อง
รหัสสินค้า: 67442483 1
(ราคา 46 บาท)

รหัสสินค้า: 11144737 0
(ราคา 100 บาท)