engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ
เลือกดาวน์โหลดไฟล์ PDF คำศัพท์ ชุดที่ 0640
ภาพประกอบศัพท์ 1 คอลัมน์
รหัสสินค้า 42511557 0

ภาพประกอบศัพท์ 2 คอลัมน์
รหัสสินค้า 98537338 0

ภาพประกอบศัพท์ 3 คอลัมน์
รหัสสินค้า 58136726 0

ภาพประกอบศัพท์ 4 คอลัมน์
รหัสสินค้า 74352672 0

แบบตารางมีภาพประกอบ
รหัสสินค้า 19965891 0

แบบตารางมีเฉพาะคำศัพท์
รหัสสินค้า 19978619 0