engdict.com ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้กับคุณ ยอมรับ

ดาวน์โหลดชุดคำศัพท์ #0382 พื้นฐาน ป.5 ชุดที่ 1 (A-C)

ภาพประกอบศัพท์ 1 คอลัมน์
รหัสสินค้า: 97658564 68
(ราคา 26 บาท)

ภาพประกอบศัพท์ 2 คอลัมน์
รหัสสินค้า: 23566884 26
(ราคา 28 บาท)

ภาพประกอบศัพท์ 3 คอลัมน์
รหัสสินค้า: 48357954 15
(ราคา 30 บาท)

ภาพประกอบศัพท์ 4 คอลัมน์
รหัสสินค้า: 58884137 11
(ราคา 34 บาท)

แบบตารางมีภาพประกอบ
รหัสสินค้า: 25141171 70
(ราคา 24 บาท)

แบบตารางมีเฉพาะคำศัพท์
รหัสสินค้า: 65127486 36
(ราคา 22 บาท)

รหัสสินค้า: 82695516 9
(ราคา 128 บาท)

เติมตัวอักษรด้านหลังคำศัพท์
รหัสสินค้า: 77981336 0
(ราคา 76 บาท)

เติมตัวอักษรด้านหน้าและด้านหลังคำศัพท์
รหัสสินค้า: 39224682 0
(ราคา 77 บาท)

เติมพยัญชนะของคำศัพท์ที่หายไป
รหัสสินค้า: 95826299 1
(ราคา 80 บาท)

เติมสระของคำศัพท์ที่หายไป
รหัสสินค้า: 78917511 1
(ราคา 82 บาท)

เรียงตัวอักษรใหม่ให้เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
รหัสสินค้า: 51691283 0
(ราคา 44 บาท)

คัดคำศัพท์ตามรอยประ
รหัสสินค้า: 48942997 0
(ราคา 58 บาท)

เติมตัวอักษรในช่องว่างให้ถูกต้อง
รหัสสินค้า: 82461188 0
(ราคา 52 บาท)

รหัสสินค้า: 87966594 0
(ราคา 80 บาท)